« Zpět na přehled zdrojů

PubChem - FREE

Typ zdroje
Faktografický zdroj
Typ licence
Volně přístupný
Název: PubChem
Vydavatel: U. S. National Library of Medicine
Platforma: PubChem                                    
Dostupnost: celá ČZU

 

PubChem je faktografická databáze chemických látek spravovaná National Center for Biotechnology Information, součástí U. S. National Library of Medicine.  Je propojena s lékařskou databází PubMed od téhož vydavatele. Obsahuje základní informace o chemických látkách, jejich vlastnostech, struktuře a další.

PubChem tvoří tři hlavní vzájemně propojené části:

  • BioAssay - údaje o biologické aktivitě látek
  • Compound - základní vyhledávání chemických látek podle názvu, klíčových slov nebo struktury
  • Substance - informace o chemických substancích, směsích, sloučeninách, extraktech apod.
English ☰ Menu