« Zpět na přehled zdrojů

GeoScienceWorld - FREE Bibliografická data a některá číslo časopisů

Typ zdroje
Bibliografická databáze
Typ licence
Volně přístupný

GeoScienceWorld

(GSW)

 

Logo titulu
Producent GeoScience World Logo dodavatele
Vydavatel GeoScience World
Platforma CSA Illumina
Dostupné
celá ČZU

GeoScience World je společný projekt šesti známých organizací

 • American Association of Petroleum Geologists
 • American Geological Institute
 • Geological Society of America
 • The Geological Society of London
 • Society for Sedimentary Geology
 • Society of Exploration Geophysicists

zpřístupňující od r. 2001 plné texty více než 37 časopisů tohoto oboru, provázaných s databází GeoRef.

 

Seznam nabízených titulů a další informace: GeoScienceWorld
Počet nabízených e-časopisů: 37 (stav k 1. 8. 2005)
Formát plných textů: PDF
Licenční podmínky: GSW -- Terms and Conditions for Use
Prolinkování na další zdroje: CrossRef, databáze GeoRef

 • databáze nabízí vyhledávání recenzovaných (tzv. peer-reviewed) článků z časopisů s vysokým impact faktorem
 • při hledání je možné jako zdroj zvolit pouze samotnou databázi Geoscience World nebo kombinaci s databází GeoRef, s níž Geoscience World spolupracuje
 • unikátní kolekce zpřístupňuje plné texty více než 37 časopisů z oboru geologie a geografie
 • průběžná aktualizace
 • retrospektiva - minimálně jeden předešlý ročník, většinou však od roku 2000
 • databáze je dostupná v rámci projektu NATUR-AGRO (VZ09011)
English ☰ Menu