| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

infozdroje.sic.czu.cz

sic.czu.cz/infozdroje
Vizualizace (b)

sic.czu.cz/infozdroje

Přehled zdrojů

Podmínky pro užívání elektronických informačních zdrojů:

Využívání licencovaných elektronických informačních zdrojů (EIZ) je vázáno na podmínky definované v příslušných licenčních smlouvách. Uživatel se zavazuje, že bude tyto podmínky respektovat. Jedná se především o dodržování následujících zásad:
  • data je povoleno využívat výhradně pro výukové, studijní nebo vědecké účely a pro osobní potřebu uživatele, není dovoleno je využívat ke komerčním účelům
  • není povoleno systematicky nebo pravidelně stahovat celá čísla nebo tituly elektronických časopisů, nebo jiné větší části elektronických informačních zdrojů
  • získaná data nelze dále kopírovat, rozmnožovat, distribuovat nebo jinak reprodukovat ani zpřístupňovat třetím osobám
  • použití informací podléhá obvyklým zvyklostem pro tvorbu vědeckých prací, tj. každá použitá práce by měla být náležitě citována (viz např. http://www.citace.com/)
  • uživatelské jméno a heslo jsou nepřenosné
Přihlášením se zavazujete dodržovat výše uvedené zásady.
Níže uvedené jméno a heslo je shodné s přihlašovacími údaji do univerzitní sítě Novell.
Uživatelské jméno:
Heslo:

Aktuality
 
page foot