| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

infozdroje.sic.czu.cz

sic.czu.cz/infozdroje
Vizualizace (b)

sic.czu.cz/infozdroje

Přehled zdrojů

« Zpět

Scientia in educatione - FREE

Scientia
in educatione

 
Logo  dodavatele
Vydavatel Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta


Dostupné 
FREE

 

Scientia in educatione (ISSN 1804-7106) je open-access, odborný recenzovaný časopis z oblasti oborové didaktiky přírodovědných předmětů a matematiky vydávaný Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy.

Časopis publikuje původní články věnované teoretickému i empirickému výzkumu v didaktikách přírodovědných oborů (zejména biologie, geologie, environmentalistiky, fyziky a chemie) a matematiky, studie zpracované pro habilitační či profesorská řízení či v rámci doktorských (resp. magisterských) studijních programů, apod. a příspěvky ze zahraničí. Uveřejněné texty by měly přispět k prohlubování vědomostí a k informování o aktuálním stavu výzkumu ve vybraných oborových didaktikách u nás a ve světě, ale jsou i významnými inspirativními zdroji pro další výzkum a vzdělávací praxi.

Časopis vychází v elektronické podobě dvakrát ročně.

Pomůcky

 
page foot