| FAPPZ PEF TF FŽP FLD FTZ IVP | ŠZP ŠLP VS | KTV OIKT SIC KAM | @ | English

infozdroje.sic.czu.cz

sic.czu.cz/infozdroje
Vizualizace (b)

sic.czu.cz/infozdroje

Přehled zdrojů

« Zpět

DOAJ - Directory of Open Access Journals - FREE

Directory of Open Access Journals (DOAJ)Producent
Logo  dodavatele
Vydavatel
Dostupné
online

 

Databáze umožnuje vyhledávat články z časopisů zapojených do Directory of Open Access Journals (DOAJ). DOAJ se snaží pokrývat všechny volně přístupné vědecké časopisy ze všech oborů, které využívají kontrolní systémy a garantují tak kvalitu obsahu. Cílovou skupinou časopisů by většinou měli být vědečtí pracovníci. Celý obsah časopisů musí být volně přístupný v plném textu bez ohledu na dobu vydání článku, časopisy mohou požadovat, aby se jejich uživatelé zdarma online registrovali. Podstatnou část obsahu časopisu by měly tvořit vědecké články. Časopisy zahrnuté do DOAJ by měly mít přiděleno číslo ISSN.

Pomůcky

 
page foot